Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Witam Serdecznie.

Nasza firma ma duże doświadczenie w handlu wysyłkowym i zawsze można na nas polegać.
Nie kupuj od niesprawdzonych osób, zaufaj naszemu profesjonalizmowi.
Zapewniamy szybką i fachową obsługę. Do każdej transakcji dołączamy dowód zakupu

Nie przepłacaj u innych !!!
Kupuj zawsze u pewnych sprzedawców !!!

Dane Firmy:
Sali.pl Ireneusz Reterski
ul Janaszowska 31
42-270 Kłomnice.
e-mail: biuro@sali.pl
tel. 501 263 211
NIP: 5731808357,  REGON: 150288507
Numer konta: 93 1140 2004 0000 3602 1745 1831
Dla przelewów zagranicznych:
Numer konta IBAN: PL 93 1140 2004 0000 3602 1745 1831
Sali.pl Ireneusz Reterski
ul Janaszowska 31 
42-270 Kłomnice. 
kod SWIFT: BREXPLPWMBKREGULAMIN:

§1. DEFINICJE
1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
  za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3.Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską.
  b) Pocztę Polską S.A.
4.Klient - oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta Umowa sprzedaży.
5.Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
  której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
8.Sprzedawca - oznacza Ireneusza Reterskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako Sali.pl Ireneusz Reterski z siedzibą w Kłomnicach, ul. Janaszowska 31, NIP: 5731808357, wpisaną do CEDIG , będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
9.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż pod nazwą Sali.pl Ireneusz Reterski, działające w domenie www.sali.pl.
10.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy.
11.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep internetowy prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej przez firmę Sali.pl Ireneusz Reterski 42-270 Kłomnice,   ul.Janaszowska 31,  zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEDIG, w dalszej części zwanym Sprzedającym.
2.Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego na aukcji prowadzonej przez Sprzedającego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.
3.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
4.W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
2.Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, paragon lub na życzenie faktura.
   (zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)
3.Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sali.pl.
4.Składając zamówienie proszę zwracać uwagę na kolory i wzory jakich dotyczy dana aukcja, przy wyborze konkretnego koloru lub wzoru, proszę o podanie tej informacji w formularzu dostawy lub bezpośrednio po zakupie wysłanie wiadomość e-mailem, brak takiej informacji spowoduje wysłanie produktu w kolorze/wzorze losowo.

§4. PŁATNOŚCI
1.Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
2.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 a)Płatność przez Systemu Płatności Blue Media obsługiwanego przez Blue Media S.A.
  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu z systemu Płatności Blue Media informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, wysyłka dokonana zostanie nie później niż w 48 godzin od wpłynięcia informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 b)Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłka dokonana zostanie nie później niż w 48 godzin po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 c)Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze przesyłki.
   (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka dokonana zostanie nie później niż w 48 godzin od wpłynięcia informacji o wybranym sposobie płatności).
 d)Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy.
   (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie a towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie).


§5. DOSTAWA

1.Wyboru formy dostawy dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
2.Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
  Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
3.Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4.Termin nadania wysyłki określony na aukcji jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.
5.Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki przy dostawcy.
6.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
7.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
8.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §3 ust. 1.
7.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
8.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
11.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§6. GWARANCJA
1.Towar który sprzedajemy jest nowy i objęty 2-letnią gwarancją.
2.Gwarancja obejmuje: elementy metalowe, elementy plastikowe oraz szwy.
3.Gwarancja nie obejmuje zniszczenia w skutek użytkowania niewłaściwego z przeznaczeniem, pogryzienie przez psa lub używanie szelek do zaprzęgu bez amortyzatora.
4.Towar który uległ uszkodzeniu w trakcie eksploatacji i podlega naprawie, odsyłamy do sprzedawcy, równocześnie informując sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałym fakcie.
5.Do przesyłanego przedmiotu celem naprawy należy załączyć informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail.

  Przesyłkę wysyłamy na adres:
 Sali.pl Ireneusz Reterski
  42-270 Kłomnice
  ul. Janaszowska 31
 6.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy „za pobraniem”.

§7. REKLAMACJA
1.Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy dostawcy stanu przesyłki. W razie stwierdzenia że przesyłka jest uszkodzona Kupujący z dostawcą, mają obowiązek spisać Protokół uszkodzeń oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
2.W przypadku otrzymania przez Kupującego produktów wadliwych Sprzedający zapewnia ich wymianę na produkty wolne od wad. Wymiana dotyczy produktów posiadających wady fabryczne. Czas realizacji reklamacji wynosi do 14 dni. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedawca.
3.W przypadku otrzymania przez Kupującego produktów niezgodnych z zakupem (przez przypadek pomylonego) należy nas o takim fakcie poinformować a Sprzedający zapewnia ich wymianę na produkty zgodne z zamówieniem,
  koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedawca.
5.Do przesyłanego przedmiotu celem wymiany należy załączyć informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, oraz numer rachunku bankowego na który ma być zwrócona opłata za przesyłkę poniesiona przez kupującego.
  Przesyłkę wysyłamy na adres:
  Sali.pl Ireneusz Reterski
  42-270 Kłomnice
  ul. Janaszowska 31
 6.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy „za pobraniem”.

§8. WYMIANA

  Sprzedajemy w sposób wysyłkowy od wielu lat i z doświadczenia wiemy że dosyć często zdarzają się pomyłki przy zakupie np: za duże lub za małe szelki, nieodpowiedniej długości obroża itp. W naszej firmie nie ma problemu z wymianą. W takiej sytuacji proszę nas o takim fakcie poinformować e-mailem lub telefonicznie, następnie odesłać zakupiony towar do wymiany z załączoną informacją na jaki produkt ma być wymieniony (rozmiar, kolor).
Do przesyłanego przedmiotu celem wymiany należy załączyć informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu do ewentualnego kontaktu.
  Towar należy odesłać na adres:
  Sali.pl Ireneusz Reterski
  42-270 Kłomnice
  ul. Janaszowska 31   
  koszt przesyłki ponosi kupujący.

§9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2.Sprzedający zwróci Kupującemu cenę produktu niezwłocznie po otrzymaniu od niego produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dn, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Koszty przesyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.
3.Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:   biuro@sali.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Zwracany produkt/produkty należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu paragon, faktura, lub kopią dowodu zakupu.
  Przesyłkę należy odesłać na adres:
  Sali.pl Ireneusz Reterski
  42-270 Kłomnice
  ul. Janaszowska 31   


  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

                                         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 Oświadczam, że zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
nazwa towaru/ numer zamówienia/ numer oferty:
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
                            data zakupu: …........................................................................
                            data odbioru towaru: …............................................................
Moje dane
                           imię i nazwisko: .......................................................................
                            adres: .....................................................................................
                            telefon: ...................................................................................
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru na numer rachunku bankowego:
.............................................................................................................................................................................................................
Odstąpienie od umowy będzie akceptowane z dołączonym paragonem zakupu lub kopią paragonu.
Zwracany towar musi być w formie niezmienionej, proszę nie odrywać etykiet.  
 
Podpis: ..................................................                        §10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).